1. Zdenek Svoboda

    Taxus baccata – gold. Dva roky rastie v nádobe. Zasadený bol do zmesi teramolu, zeolitu a rašeliny v pomery 2:2:1.Výška po tvarovaní 40cm, celková šírka 60cm, hrúbka kmeňa 6cm. Do bonsai misky ho plánujem presadiť na jar 2018.