1. Zdenek Svoboda

    Borievka čínska, výška 40cm, hrúbka kmeňa 5cm. Rástla 10 rokov
    vo voľnej zemi a 3 roky v miske. Teraz bola druhý raz tvarovaná.
    Fotky zobrazujú stav pred preriedením obrastu, nadrôtovaní a natvarovaní.